S námi máte náskok

O systému

Informační on-line systém, který umožňuje vyhledávání a prověřování dodavatelů, projektantů a administrátorů, a to na základě jejich realizací v rámci evidovaných
veřejných zakázek. Eviduje souhrn veřejně dostupných informací k veřejným zakázkám.

Ať už se rozhodnete využívat CRSiS při přípravě nebo realizaci veřejných zakázek, či dotačních titulů, ať už jste zadavatelem, a nebo usilujete o získání kontraktu, vždy
budete mít náskok a maximum podkladů.

S CRSiS získáváte dokonalý přehled nejen o nových výběrových řízeních, výzvách dotačních titulů, schválených žádostech, zveřejněných smlouvách, ale i kompletní
portfolio dat vztažných k účastníkům daného procesu v kategoriích zadavatel, administrátor, zpracovatel PD, dodavatel, a to včetně historie realizací VZ.

CRSiS se vyznačuje vysokým komfortem pro uživatele, na jehož znalosti díky intuitivnímu ovládání neklade další nároky, a nulovými provozními náklady. Vyjma připojení
na internet není třeba žádného nového softwarového či hardwarového vybavení.

Výhody crsis

on-line

CRSiS je dostupný z jakéhokoliv typu zařízení připojeného na internet. Jeho užívání není omezeno místem ani dobou přihlášení.

AKTUÁLNOST

Data v CRSiS jsou aktualizována specialisty v dané problematice, a to v celém informačním spektru.

KOMPLEXNOST

Databáze CRSiS obsahují informace jak k veřejným zakázkám a dotačním titulům, ale také k jejich zadavatelům, administrátorům, zpracovatelům PD a vítězným dodavatelům. CRSiS představuje přístup ke komplexní soustavě dat v předmětných a časových souvislostech


PŘEHLEDNOST

Díky možnosti CRSiS jednoduše filtrovat komplexní databáze dle individuální potřeby uživatele a široké škále možností výstupů v různých formátech získává uživatel jen jím vyžadovaný rozsah informací, a to v podobě, kterou on sám preferuje. Uživatel si sám definuje, zda má zájem pouze o nahlížení či o pořízení výstupu v podobě sestav, přehledů, tabulek či grafů, a to v datové či tištěné podobě.

EFEKTIVNOST

CRSiS byl vyvinut na základě mnoholetých zkušeností práce s daty různých poskytovatelů na mnoha úrovních s cílem nabídnout svým uživatelům jednoduchý a pohodlný přístup k jim potřebným informacím v co nejrychlejším čase. Neklade tak další znalostní či dovednostní nároky na své uživatele, ale ani na technické vybavení.


CRSiS umožňuje získat kompletní informace nejen o potenciálních uchazečích o veřejnou zakázku, ale i o dalších dotčených subjektech, jakými jsou projektanti nebo administrátoři, a to i v čase přípravy výběrového či poptávkového řízení.

Díky komplexnosti dat systému CRSiS uživatel získává přehled o veškerých aktivitách jím sledovaného subjektu v oblasti veřejných zakázek,a tím kvalitní podklad pro své
rozhodování.

VÝHODY SYSTÉMU PRO UCHAZEČE O VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÍSKEJTE NÁSKOK PŘED KONKURENCÍCRSiS umožňuje nejen získat informaci, že došlo v jím sledovaném teritoriu či segmentu k vypsání nové veřejné zakázky a definici její povahy, ale i informace o dalších subjektech podílejících se na VZ.

Tyto informace jsou cenným podkladem pro rozhodovací proces týkající se jak jeho případné účasti, tak při přípravě nabídky VZ. Součástí systému jsou i informace o nově schválených žádostech o dotace , zveřejněných smlouvách zadavatelů týkajících se přípravy těchto žádostí a zpracování projektových dokumentací. Tyto informace umožňují uživatelům CRSiS přípravu na VZ zahájit s časovým předstihem před samotným vyhlášením VZ.

FUNKCE CRSIS

rozsah informací

Databáze systému CRSiS aktuálně eviduje na 250 000 veřejných zakázek spolu s téměř jak 30 tisíci firem realizujících veřejné zakázky zadávané městy a obcemi. V CRSIS naleznete přes 10 000 zpracovatelů projektových dokumentací a více než 1300 administrátorů VZ. U každého subjektu poskytuje informace o realizovaných nebo již zrealizovaných veřejných zakázkách.

vyhledávání informací

Jednoduché i pokročilé vyhledávání požadovaných informací podle zadaných kritérií ve všech sledovaných oblastech, jako jsou realizované výběrové řízení a připravované projektové záměry, dále poskytnuté dotace z veřejných zdrojů. Protože jsou zdrojem veřejně dostupné informace, je rozsah dat individuální v závislosti na zvoleném subjektu. Unikátní přístup do databáze zajišťuje přednastavený uživatelský filtr přístupných informací, individuální dle zvoleného oboru a kraje.

rozsah informací

Veškeré informace v CRSiS je možné třídit podle mnoha kritérií, např. místa, subjektu, množství realizovaných zakázek, jejich hodnoty, let realizace, druhu atd. Komplexní přehledy umožňují udělat si tak představu o veškerých aktivitách vybraných subjektů v oblasti veřejných zakázek.

Geolokce

CRSiS nabízí přehledné zobrazení vybraných záznamů (veřejných zakázek) vybraného subjektu (dodavatele) na mapě. Zobrazení všech evidovaných veřejných zakázek dle oboru ve zvoleném okrese, případně kraji.

Vizualizace

CRSiS umožňuje graficky přehledné zobrazení požadovaných informací (sestavy, přehledy, tabulky, grafy).

Exporty

CRSiS umožňuje pořízení exportu dat v různých formátech a možnost tisku vybraných sestav např. xls, pdf, csv apod.

0
Počet evidovaných zadavatelů
0
Počet evidovaných dodavatelů
0
Počet veřejných zakázek
0
Počet evidovaných dotací
0
Počet evidovaných smluv
0
Hodnota veřejných zakázek (miliony)
VSTUP DO ON-LINE DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU CRSIS