Jaké výhody přináší CRSIS pro
ZADAVATELE

VÝHODY SYSTÉMU PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ZÍSKEJTE TY NEJLEPŠÍ PRO SEBE

CRSiS umožňuje získat kompletní informace nejen o potenciálních uchazečích o veřejnou zakázku, ale i o dalších dotčených subjektech, jakými jsou projektanti nebo administrátoři, a to i v čase přípravy výběrového či poptávkového řízení. Díky komplexnosti dat systému CRSiS uživatel získává přehled o veškerých aktivitách jím sledovaného subjektu v oblasti veřejných zakázek, a tím kvalitní podklad pro své rozhodování.

Snadno a rychle, na pár kliknutí získat maximum veřejně dostupných informací o hledaném subjektu. Přehledné zobrazení požadovaných dat umožňuje udělat si tak rychlou představu o všech realizacích daného subjektu v rámci veřejných zakázek státní správy.

Co systém zadavatelům umožňuje?

Zefektivnit a zprůhlednit zadávání
veřejných zakázek organizací státní
správy a samosprávy

Mít k dispozici přehledná data o
možných dodavatelích, projektantech,
administrátorech

Sdílet zkušeností zadavatelů s
dodavateli podílejícími se na přípravě a
realizaci veřejných zakázek

Využít nejobsáhlejší databázi
dodavatelů včetně přehledu jejich
dosavadních realizací

  Nástroje systému pro zadavatele

  Přehledné zobrazení nově vyhlášených výzev pro státní správu a samosprávu​
  Evidence všech nově schválených žádostí o dotace veřejných žadatelů
  Přehledné informace o veškerých veřejných zakázkách realizovaných veřejnými zadavateli s možností výběru dle zvoleného kraje, okresu nebo oboru, obsahující i veřejně dostupné informace kdo danou veřejnou zakázku realizoval, zpracoval projektou dokumentaci a administroval.
  Možnost vyhledat dodavatele (zpracovatele projektové dokumentace, administrárota veřejné zakázky) na základě všech jeho realizací obdobného charakteru, včetně možnosti omezení na území vybraného kraje, případně okresu.
  Možnost vyhledat (zkontrolovat) historii realizací/reference uchazeče o veřejnou zakázku na základě jeho realizací obdobného charakteru, obsahující kompletní informace o včech jeho realizacích, včetně kontaktu na příslušné zadavatele, informace o zpracovateli projektové dokumentace, hodnotě veřejné zakázky.
  Seznamy všech zpracovatelů projektových dokumentací, administrátorů veřejných zakázek a dodavatelů/realizátorů podílejících se veřejných zakázkách, obsahující informace o veškerých jejich realizacích.
  Analýzy veškerých veřejně dostupných informací obsahující přehledy realizovaných veřejných zakázek podle krajů, okresů, předmětu, typu, hodnot a počtů VZ
  Možnost přehledného sdílení hodnocení dodavatelů/subjektů podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek

  Aktuální počet evidovaných informací

  0

  Evidovaných zadavatelů

  0

  Evidovaných dodavatelů

  0

  Evidovaných projektantů

  0

  Evidovaných administrátorů

  Další výhody systému CRSiS

  • Informační a analytický on-line systém pro snadnou orientaci v oblasti veřejných zakázek na celém uzemí kraje obsahující veškeré veřejně dostupné informace.

  • Nástroj pro výběr veřejných zakázek dle zvoleného oboru, okresu na celém území zvoleného kraje.

  • Databáze zpracovatelů projektové dokumentace,administrátorů veřejných zakázek a dodavatelů / zhotovitelů podílejících se na realizaci veřejných zakázek na celém území kraje.

  • Pravidelně aktualizovaná a doplňovaná databáze veřejných zakázek obsahující veřejné dostupné informace o zakázkách veřejných zadavatelů na celém území kraje.

  • On-line, dostupnost 24/7, zabezpečené připojení, bez nároků nového sofwarového či hardwarového vybavení.

  • Možnost exportu výslupů v různých dále zpracovatelých formátech.