Detailní informace o trhu

Co systém dodavatelům umožňuje?

Zefektivnit zpracování nabídek do
veřejných zakázek organizací státní
správy a samosprávy

Mít k dispozici přehledná data o
možných zakázkách, záměrech,
dotačních projektech

Získat dokonalý přehled
o veřejných zakázkách evidovaných
subjektů - konkurence

Využít nejobsáhlejší databázi
s historií realizací veřejných zadavatelů
včetně přehledů a analýz

  VÝHODY SYSTÉMU PRO UCHAZEČE O VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÍSKEJTE NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ

  CRSiS umožňuje nejen získat informaci, že došlo v jím sledovaném teritoriu či segmentu k vypsání nové veřejné zakázky a definici její povahy, ale i informace o dalších subjektech podílejících se na VZ. Tyto informace jsou cenným podkladem pro rozhodovací proces týkající se jak jeho případné účasti, tak při přípravě nabídky VZ.

  Součástí systému jsou i informace o nově schválených žádostech o dotace, zveřejněných smlouvách zadavatelů týkajících se přípravy těchto žádostí a zpracování projektových dokumentací. Tyto informace umožňují uživatelům CRSiS zahájit přípravu na VZ s časovým předstihem před samotným vyhlášením VZ.

  Snadno a rychle, na pár kliknutí získat maximum veřejně dostupných informací o hledaném subjektu. Přehledné zobrazení požadovaných dat umožňuje udělat si tak rychlou představu o všech realizacích daného subjektu v rámci veřejných zakázek státní správy, např. konkurence nebo dodavatelů.

  Nástroje systému pro dodavatele

  Přehledné zobrazení aktuálních veřejných zakázek evidovaných zadavatelů, dotačních výzev pro státní správu a samosprávu​
  Evidence všech nově schválených žádostí o dotace evidovaných zadavatelů v rámci vybraného kraje
  Přehledné informace o veřejných zakázkách realizovaných veřejnými zadavateli, s možností výběru dle zvoleného kraje, okresu nebo oboru, obsahující i veřejně dostupné informace kdo danou veřejnou zakázku realizoval, zpracoval projektou dokumentaci a administroval.
  Možnost vyhledat historii realizací/reference dodavatelů v rámci veřejných zakázek na základě jejich realizací obdobného charakteru, kompletní informace o realizacích, včetně kontaktu na příslušné zadavatele, informace o zpracovateli projektové dokumentace, hodnotě veřejné zakázky.
  Seznamy všech zpracovatelů projektových dokumentací, administrátorů veřejných zakázek a dodavatelů/realizátorů podílejících se veřejných zakázkách, obsahující informace o veškerých jejich realizacích.
  Analýzy veškerých veřejně dostupných informací obsahující přehledy realizovaných veřejných zakázek podle okresů, předmětu, typu, hodnot a počtů VZ

  Aktuální počet evidovaných informací

  0

  Aktuálně vyhlášených VZ

  0

  Nově doplněných VZ

  0

  Nově schválených dotačních projektů

  0

  Vybraných smluv z registru

  0

  Evidovaných zadavatelů

  Další výhody systému CRSiS

  • Informační a analytický on-line systém pro snadnou orientaci v oblasti veřejných zakázek na celém uzemí kraje obsahující veškeré veřejně dostupné informace.

  • Nástroj pro výběr veřejných zakázek dle zvoleného oboru, okresu na celém území zvoleného kraje.

  • Databáze zpracovatelů projektové dokumentace,administrátorů veřejných zakázek a dodavatelů / zhotovitelů podílejících se na realizaci veřejných zakázek na celém území kraje.

  • Pravidelně aktualizovaná a doplňovaná databáze veřejných zakázek obsahující veřejné dostupné informace o zakázkách veřejných zadavatelů na celém území kraje.

  • On-line, dostupnost 24/7, zabezpečené připojení, bez nároků nového sofwarového či hardwarového vybavení.

  • Možnost exportu výslupů v různých dále zpracovatelých formátech.